Dotaz:

Dobrý den, mám v plánu zaizolovat vlhký sklep (nejedná se o tlakovou vodu) tím způsobem, že vytvořím uzavřenou „vanu“ tak, že podlahu a stěny potáhnu folií Fatrafol 803. Podlaha sklepa je hliněná.

– Skladbu bych udělal podle dokumentu „KTP-H Detaily“, strana 2. Tedy zhutněné štěrkové lože (popřípadě liapor), separační textilie, HI fólie, sep. textilie, PE fólie a armovaná mazanina. Jakou roli v tomto složení hraje PE fólie, je tam nezbytně nutná?

– Jaká skladba by byla vhodná na stěny sklepa? Ty jsou cihlové s vydrolenými spárami. Předpokládám, že bude potřeba stěnu vyspravit do roviny? Jakým způsobem se pak sep. textilie a HI fólie na stěnu upevní?

Odpověď:

Dobrý den,
oboustranná textílie vytváří u zabudovaných izolací tzv. kluznou vrstvu. PE fólie pod betonem zabrání zatečení cementového mléka do horní ochranné textílie a jejímu ztvrdnutí.
K uchycení svislé fólie se používá stěnová lišta z poplastovaného plechu mechanicky nakotvaná do zdiva. Na tuto lištu se horkovzdušně přivařují jednotlivé pásy izolace a nechávají volně viset s přesahy cca 5 cm. Ty se také horkovzdušně svaří. Z toho vyplývá, že vyrovnaný podklad je potřebný zejména v místě svarů sousedních pásů.
Následovat by měla ochranná přizdívka.
S pozdravem
Ivan Kučera