Dotaz:

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsem kontaktovala několik stavebních firem a značně se rozcházeli v řešení, ráda bych znala Váš názor na postup „rekonstrukce“ ploché střechy – terasy. V současné době je na teraso dlaždicích lepenka, která ovšem neplní zcela svůj účel – špatně krytý bok dlažby a také není přilepena k povrchu a musí být zatížena. Dlažba drží velmi pevně na svém místě, ale spáry jsou místy vydrolené nebo popraskané. Terasa je přístupovým místem pro vchod na půdu, kam potřebuji příležitostně chodit. Prosím Vás o návrh řešení. Děkuji Šaňková

Odpověď:

Dobrý den,
z dotazu není zřejmé,  co je „rekonstrukcí“ myšleno. Jestli pouze nová povlaková krytina bez zásahu do podkladních vrstev nebo sundání všech vrstev až na podkladní beton a vytvoření nové funkční skladby.
V prvním, cenově nejzajímavějším případu bych doporučil sundat lepenku, na stávající teracovou dlažbu položit podkladní textílii, nakotvit obvodové plechy z poplastovaného plechu (okapnice, závětrné a koutové lišty), instalovat běžnou střešní fólii pro mechanické kotvení.
Vzhledem k popsanému způsobu využívání nevidím důvod pro balkovovou a terasovou fólii.
Obvodové oplechování by mělo zakrýt boční vrstvy, které jsou vystaveny účinkům povětrnostních vlivů.
Druhá varianta by po bouracích pracích začala opravením parotěsnící vrstvy. Následuje zateplení pomocí spádového polystytrenu ( min.3%), separační vrstva z textílie, vodovzdorná překližka (roznášecí plocha) další separace z textílie a finální střešní fólie.
Pokud bych první variantu odhadl na 700,-Kč/m2 tak ta druhá asi nepůjde pod 2000,-Kč/m2
S pozdravem
Ivan Kučera