Dotaz:

Na novou hydroizolaci střechy bude použít pás z Fatrafolu 810 -1,8 mm. Separaci od původní střešní krytiny bude tvořit geotextilie 300g/m2, na kterou bude položen skelný vlies 120 g( z důvodu požární odolnosti konstrukce). Splňuje materiál Fatrafol 810 PO odolnost BRoof(T3) z důvodu fotovoltaiky. Má výrobce patřičné zkoušky v takto požadované skladbě střechy.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud se dá předpokládat, že původní střešní skladba má parametr B ROOF t3, pak separace ze skleněného rouna postačí pod novou fólií Fatrafol 810/V tl.1,8mm k tomu, aby splnila požadavek požární odolnosti proti přelétavému ohni – B ROOF t3.  Jestliže však původní střecha tento požadavek nesplňuje, musí se jako separace použít vrstva z minerální izolace o minimální tloušťce 30mm. Pak získáte na celou skladbu požadovanou odolnost B ROOF t3.
Tyto skladby máme spálené a můžeme je dokladovat Protokolem o klasifikaci z PAVUSu, a.s.
S pozdravem
Ivan Kučera