Dotaz:

Dobrý den,
chtěl jsem Vás požádat jestli by jste mi neposlali technologický postup a detaily provedení HI základové desky.
Je nutné odvětrání podloží, když dům se nachází v oblasti s nízkým radonem a HI bude z fatrafol?
Jaký typ folie použít?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
dle normy ČSN 73 0601 by se odvětrání podloží mělo provádět v okamžiku, kdy je pod základovou deskou vrstva štěrku o výšce min. 50mm nebo je v objektu v kontaktním podlaží podlahové vytápění. Dnes se to prakticky dotýká každého nového RD. Náklady na odvětrání podloží nejsou velké, pohybují se v řádu jednotek tisíc.
Co se týká zemních fólií, jsou testovány na radon, tzn. mají stanovený součinitel difúze radonu a základě výpočtu se pak stanoví potřebná tloušťka pro konkrétní stavbu. Tyto výpočty provádíme zdarma.
S pozdravem
Ivan Kučera