Dotaz:

Dobrý den.
Mohu od Fatrafolu získat certifikát na požární odolnosti Broof T3 ve skladbě :
– ŽB stropní deska tl. 300mm
– parozábrana asfaltový pásy
– vyrovnávací vrstva EPS 100s tl. 100 mm
– spádové klíny EPS 100 v tl. 200 – 20 mm
– ztužená vrstva plochy XPS 80 mm
– separační vrstva geotextilie 150g
-izolační vrstva fólie Fatrafol 810 V
– drenážní rohož
– separační vrstva geotextilie 150g
– zásyp kamenivem 8-16 v tl. 80 – 200mm
– betonová dlažba 400x400x40 mm
– zásyp dorovnání dlažby kačírkem tl. 40mm

Děkuji předem za vaši odpověď.

S pozdravem
David Zezula
ISS stavtrade s.r.o
e-mail: zezula@iss-stavby.cz
tel: 603428812
.

Odpověď:

Dobrý den,
naše klasifikační protokoly jsou odzkoušeny s fólií na povrchu. Nezkoušíme je s přidanými vrstvami, což jsou zpravidla výrobky jiných firem (dlažba na podložkách, plastové dlaždice, dřevoplastové palubky, ostatní přitěžující vrstvy, substráty apod.
Konkrétně pro skladbu se zásypem z kameniva je možné se opřít o Rozhodnutí komise 2000_553_ES o chování střešních krytin při vnějším požáru, kdy volně ložený štěrk o tloušťce min. 50mm splňuje všechny požadavky na funkční charakteristiku „chování při vnějším požáru“
S pozdravem
Ivan Kučera