Dotaz:

Dobrý den. Na jaro bych chtěl zaizolovat základ. desku Fatrafolem 803 – dle projektu máme střední radon (hodnota 35, 3 kBq/m3 a nízká prostupnost) – navržena lepenka s AL vložkou. Raději bych Fatrafol 803 a jedná se mně o to, j akou zvolit tloušťku. Někdo má 1, 5mm a někdo 1mm – mohli bychom použít taky tu 1, 0mm? Vzhledem k radonu? Jde nám – jako všem – o cenu. A ještě k geotextílii – patří k tomu z obou stran Izoltech H 300g/m2? Nedělalo by se to celoplošně, ale na dvě etapy – pod nosné zdi a před podlahami dovaření po ploše. Děkuju. Adam Slovák.

Odpověď:

Dobrý den,
na našich webových stránkách https://www.fatrafol.cz/ke-stazeni/, je formulář pro výpočet protiradonové izolace. obsahuje nezbytné podklady pro výpočet minimální tloušťky fólie, testovanou na součinitel difúze radonu (nutný parametr protiradonové izolace).
Bez nekompletních podkladů nemusí být výpočet přesný. Jeden z těchto potřebných parametrů je i třetí kvartil. Nejsem si jistý, co přesně Vámi udávaná hodnota 35,3kBq/m3 označuje. Pokud by to měla být požadovaná-výpočtová, pak v kombinaci s nízkou plynopropustností podloží nemusíte mít obavu, stačila by fólie Fatrafol 803 v nejmenší vyráběné tloušťce 0,6mm.
Cenově zajímavou variantu nabízí i fólie Stafol 914 tl.0,8mm.
Provádění izolace ve dvou etapách je u nás poměrně běžná praxe. Doporučuji ponechat dostatečně velký přesah (min.100mm) pro napojení a ten zajistit proti mechanickému poškození. Horní ochranná vrstva z textílie by měla být v přesazích pásů také svařená horkým vzduchem.
S pozdravem
Ivan Kučera