Dobrý den,

při stavbě RD jsme nuceni kvůli nepředpokládanému podloží přidat opěrnou zeď, která bude armováním spojena přímo se základovou deskou. Z toho důvodu bychom chtěli hydroizolaci dát pod základovou desku, nikoliv na ni, aby nebyla porušena armaturou. Skladba podlahy bude tedy následující:
– ŽB základová deska
– krycí beton
– geotextilie 300 g/m2
– Fatrafol 803 1,5 mm
– geotextilie 300 g/m2
– vyrovnávací beton
– štěrkové lože

Je to v pořádku, nebo je pro tento způsob použití vhodné zvolit jiný typ fólie?
Děkuji. J.Kunt

Dobrý den,
zvolená fólie je vhodná pro všechny stupně hydrofyzikálního namáhání vč. tlakové vody, má docela slušný součinitel difúze radonu, takže by měla bez problémů vyhovět i střednímu radonovému riziku (doporučuji ověřit výpočtem). Jestli je vhodné izolaci provádět pod základovou deskou spojenou s opěrnou zdí nemůžu bez projektové dokumentace a situace in situ posoudit.
S pozdravem
Ivan Kučera