Dotaz:

Dobrý den, ve starším projektu jsem ve skladbě podlahy našel specifikaci izolace proti zemní vlhkosti a radonu Fatrafol 801 1mm. Nic o tom už nikde nemohu najít. Lze na tuto aplikovat Váš formulář pro výpočet protiradonové izolace ? Děkuji Vladislav Šimek

Odpověď:

Dobrý den,
pro návrh (výpočet) minimální tloušťky protiradonové izolace je nutné znát hodnotu radonu v podloží (tzv. třetí kvartil – jednotka v kBq/m3), skladbu podlahy v řezu ze které je patrná zejména tloušťka srovnávací štěrkové vrstvy pod základovou deskou. Důležitá je i informace o podlahovém vytápění, velikosti a výšce pobytové místnosti, na kterou se výpočet zpracovává. Nejčastěji se jedná o obývací pokoj nebo ložnici.
Vzhledem k tomu, že se v roce 2019 norma měnila, nejde prostě nahradit fólii za jinou bez zohlednění ostatních požadavků této normy – ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.
Na našich webových stránkách https://www.fatrafol.cz/sluzby/studio-izolaci/ naleznete bližší informace pro výpočet a dimenzování protiradonových opatření
S pozdravem
Ivan Kučera