Dotaz:

Vážení z firmy Fatra,

asi před měsícem jsme na domě dokončili opravu teras, na terasy byl použit Váš systém fatrafol, instalaci prováděla firma Alpin Industry s.r.o.
Bohužel hned měsíc po instalaci se folie zvlnila a vznikly na ní boule. Reklamaci jsme provedli u firmy Alpin Industry s.r.o., ta nám ale řekla, že takovéto chování je normální, že prý ten systém musí být zatížen. Na terasu samozřejmě plánujeme instalaci dlaždic na terče, ale až na jaře až to povětrnostní podmínky dovolí. Každopádně i přes opakované dotazy mi firma Alpin Industry s.r.o. nebyla schopna vysvětlit, jak je možné, že se vítr vůbec pod tu folii dostal, protože na hranách je Váš certifikovaný kašírovaný plech a na něj je přilepena Vaše folie fatrafol. Podle mého názoru se pod folii ten vítr vůbec neměl dostat. Díle bylo realizováno na adrese Rooseveltova 47, Praha 6 ve vnitrobloku a během posledního měsíce zde nebyl žádný extrémní vítr.
V příloze posílám fotografie a prosím o vyjádření, zdali je špatně navržen Váš foliový systém, nebo firma Alpin Industry s.r.o. při instalaci nedodržela Vaše technologické postupy.
Prosím o vyjádření, pokud byste chtěli dílo zkontrolovat na místě není problém terasu Vám zpřístupnit.

Děkuji

Miloš Vondruška
737421564

Odpověď:

Dobrý den,
pro izolaci terasy s dlažbou na podložkách je vhodná fólie Fatrafol 818. Tato fólie je vyztužená skleněným rounem, pokládá se na volno bez kotvení a zajištění proti účinkům větru je řešeno přitížením. Bokud na této fólii žádné přitížení není, pak je logické, že se účinky větru budou výrazně projevovat. Ať už turbulentním prouděním vzduchu nebo i jeho vniknutím pod oplechování. Obvodové plechy jsou kotveny po 250mm na odseparovaný podklad pomocí textílie, takže se v žádném případě nejedná o plnoplošně připevněný materiál, který je vzduchotěsný.
Pokud bylo zřejmé, že přitížení dlažbou bude realizováno s velkým časovým odstupem (týdny až měsíce), pak je důležité zvolit fólii, kterou lze mechanicky kotvit – Fatrafol 810 a uvažovanou provozní vrstvu v podobě dlažby na podložkách bez problémů posunout. Pokud se z jakýchkoli důvodů následné přitížení neprovede, bude tato fólie sloužit jako běžná, standardní povlakové krytina položená na ploché střeše.
S pozdravem
Ivan Kučera