Dotaz:

Budeme opravovat střechu s krytinouu z asfaltové lepenky. Je vhodné tuto lepenku ponechat, vyspravit, položit texilii a Fatrafol 810 nebo lépe starou lepenku zcela odstranit a upravit povrch pro popkládku nové krytiny z Fatrafolu? děkuji, Baraňáková

Odpověď:

Před pokládkou střešních PVC fólií Fatrafol není nezbytné ostraňovat asfaltové lepenky. Předpokladem ponechání původní lepenky je samozřejmě její pevné přilepení k podkladu.
Musíme pouze zajistit, aby nedošlo k vzájemnému styku těchto dvou materiálů. V praxi řešíme toto odseparování (oddělení) vložením textílie min.gramáže 300g/m2. Tuto textílii klademe zpravidla volně s podélným i příčným přesahem cca 50mm.
Samotná PVC fólie časem zkopíruje všechny nerovnosti. které se obvykle u rekonstrukcí střech z asfaltových pásů vyskytují, takže se zřejmě nějakým lokálním opravám nevyhnete.
S pozdravem
Ivan Kučera