Dotaz:

Dobrý den, existuje certifikovaná zkouška na nějaký typ folie FATRAFOL s chováním při vnějším požáru s klasifikací Broof (t3) bez použití tepelného izolantu? V současné době řešíme nově vzniklý požární odstup od sousedního objektu, který zasahuje i stávající střešní plášť haly, na které je použita folie z mPVC – stávající skladba má klasifikaci Broof(t1), nově dle požární zprávy je nutné Broof(t3), čili nejjednodušší by bylo navařit folii na stávající a tím zajistit Broof (t3), vkládání tepelné izolace (minerál, či EPS) mezi stávající folii a novou je možné, ale z ekonomického hlediska nevýhodné, jedná se o plochu cca 1100 m2. Děkuji,s pozdravem Ing. Tomáš Valášek

Odpověď:

Dobrý den,
klasifikace Broof T3 je prováděna vždy na skladbu s tepelnou izolací.
Z dotazu není zřejmé o jakou skladbu se jedná a jestli by nešlo vyšší požární odolnost vyřešit např. přitížením – kačírkem.
S pozdravem
Ivan Kučera