Dotaz:

Dobrý den, plánuji rozšíření našeho jezírka (10 x 6 m) založeného r. 2004. Byla použita folie Aquaplast 805, tl. 1,00 mm. Zajímalo by mne, zda stáří stávající plachty nebude činit problémy při svařování s plachtou novou a zda lze případně tuto folii svařit s folií tloušťky 1,5 mm. Poslední dotaz se týká místa sváru stávající plachty – cca 1 metr folie vyčnívá nad hladinu jezírka a poté je založeno cca 0,5 metru folie do země (bariéra proti vzlínání). Bude lépe vyhovovat pro napojení nové folie místo, které bylo 11 let nad hladinou a nebo je vhodnější provést svár v místě, které bylo celou tu dobu pod hlínou,..a nebo snad v místě, které bylo trvale pod vodou? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
pro napojení nové fólie na starou je vhodné vybrat místo, které je z hlediska stárnutí nejméně dotčeno. Hlavním faktorem, způsobující „stárnutí“ fólie je UV záření. Z toho vyplývá, že je vhodné pro napojení vybrat místo trvale zakryté zeminou nebo pod hladinou vody, která také dokáže odfiltrovat UV záření. Pokud by to mělo znamenat, že se bude muset překrýt velká část původní fólie, je možné novou fólii prostě podvařit na starou fólii ze spodní strany. Problém mezi svařením fólií 1,0 a 1,5mm by neměl být žádný. Větší nebezpečí představuje svařování fólie na nerovném podkladu. Doporučuji svařování provádět např. na desce, které se postupně posouvá pod mídtem svarů.
S pozdravem
Ivan Kučera