Dotaz:

Dobrý den.Izol. firma mi provedla opravu cca 1000m2 Fatrafolem 810/V, tl 1,5mm stávající ploché střechy s několika vrstev ipy, dost zvlněné stářím a nafouknutím, byla prosekána ale nelehla, prý časem /poslední vrstva v roce 1999, spád střechy cca 8%, oprava vykazuje mnoho louží hl. i 4-5cm, hlavně v místech vln ipy a vpustí. Folie neleží je v mnoha místech zvednutá z podkladu, při silnějším větru vibruje. podélný spoj proti vodě cca 60m dlouhý se stávající ipou, lišta kotvená do ipy vřetenovými PE vruty dl asi 6 cm po cca 30cm podmazána poliuretanovým tmelem pouze v koutě napojení na ipu. Celkové provedení se mi nezdá. Mohl by stav posoudit nějaký nezávislý odborník? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
bubliny u starých asfaltových střech jsou poměrně běžné. Je to obvykle důsledek zabudované vlhkosti. Vysekání nebo proříznutí těchto bublin a zvlnění před instalací nové fóliové krytiny by mělo být spojeno s lokálním vyspravením roztaveným asfaltem nebo doplněním chybějícího materiálu. Pro jakoukoli střechu by mělo platit, že plynulému odtoku vody k okapům nebo vtokům nemají bránit žádné překážky a střecha je provedena tak, aby se na povrchu netvořily kaluže. To znamené dostatečné spádování. Pokud není, musí se zákonitě kaluže vyskytovat!
Je nezbytné při rekonstrukci přesně vymezit a specifikovat rozsah prací a také se odkázat alespoň na Zákon č. 183/2006 – Stavební zákon, který v §160 stanoví povinnost dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy. Kontrola prací provedených bez jasně daných pravidel je velmi problematická. Představy objednatele a zhotovitele jsou pak velmi rozdílné. Fatra např. nabízí bezplatnou kontrolu hydroizolace. Pokud si do objednávky nebo smlouvy dáte požadavek na provedení prací dle doporučení výrobce fólie a kontrolu před předáním stavby, je velmi pravděpodobné, že se moc problémů neobjeví.
S pozdravem
Ivan Kučera