Dotaz:

Dobrý den, jsme malá stavební firma z Mariánských Lázní. V současnosti řešíme výstavbu bytového domu. Provedli jsme dle PD základovou desku a nyní máme provádět vodorovnou a částečně i svislou hydroizolaci. Pan projektant v prostoru dojezdu výtahové šachty a prvního ramene schodiště dle mého opoměl ochranou přizdívku a nyní po mě chce, abych provedl na Vaši folii, Fatrafol 803 tl. 1,5 mm, vrstvu perlinky a stavebního lepidla, kterou chce později omítnout, svislá izolace (mezi I.NP a I.NP zvýšeným) zde dosahuje výšky cca 1500 mm. Odkazuje se přitom zřejmě na Váš detail Obr. 2b: Ukončení svislé izolace pod omítkou. Můj názor je, že to funguje při pásu cca 300 mm v neohrožovaném prostoru nad podlahou, ale určitě ne v případě celé boční stěny frekventovaného nástupního schodiště. Předpokládám, že by zde mohlo docházet k „odtrhávání“ perlinky od podkladu, vzniku trhlin, dutin a později k odpadávání omítky. Prosím o Váš názor. S úctou Zbyněk Hellmich, ČKAIT – 0301188

Odpověď:

Dobrý den,
plně se ztotožňuji s Vaším názorem. To, co funguje bez problémů u soklů nelze aplikovat na výtahovou šachtu. Možné řešení by mohlo být dodatečné prokotvení ve vodorovných pásech ať už bodovými kotvami nebo pomocí stěnových lišt z poplastovaného plechu ve vzdálenosti cca 300 mm, které by fixovaly volnou fólii. Tohle je spíš teorie, která však v praxi nemusí fungovat. Zemní izolační fólie je určena pro sevřené izolace.
Jednou z možností fixace je lepení fólie Fatrafol 813/V přímo na betonový podklad pomocí lepidla ISOLEMFI 50134 B MONO nebo fólii Fatrafol 807/V lepidlem ISOLEMFI 50119 D MONO dle pokynů výrobce.
S pozdravem
Ivan Kučera