Dotaz:

Dobrý den, žádám o informaci, zda je možné doporučit folii pro vyložení tzv.Vítkovické nádrže na odpadní vodu pro biologickou ČOV, kde máme problém s těsností pláště. Děkuji za informaci S pozdravem R. Kunzfeld Moravamalt 731 548 216

Odpověď:

Dobrý den,
pokud je nádrž zakrytá, je možné na vyložení nádrže použít zemní fólii Fatrafol 803. Doporučil bych fólii tloušťky 2,0mm.
Pokud se jedná o otevřenou nádrž, musí být použitá fólie odolná UV. Asi nejvhodnější pak bude fólie Fatrafol 810 tl.1,8mm.
U obou variant je nutné zabetonovat dno (tl.min.100mm) a v místě přechodu z vodorovné na svislou mechanicky nakotvit koutovou lištu z poplastovaného plechu (příp. plastový profil), na který bude fólie horkovzdušně přivařena. Viz detaily Konstrukčního předpisu.
Tento předpis mj. řeší i ukončení svislého vytažení.
Nezapomeňte dořešit i ochranu fólie proti mechanickému poškození v místě spouštění čerpadla nebo dočišťování dna.
S pozdravem
Ivan Kučera