Dobrý den, žádám o informaci, zda je možné doporučit folii pro vyložení tzv.Vítkovické nádrže na odpadní vodu pro biologickou ČOV, kde máme problém s těsností pláště. Děkuji za informaci S pozdravem R. Kunzfeld Moravamalt 731 548 216

Dobrý den,
pokud je nádrž zakrytá, je možné na vyložení nádrže použít zemní fólii Fatrafol 803. Doporučil bych fólii tloušťky 2,0mm.
Pokud se jedná o otevřenou nádrž, musí být použitá fólie odolná UV. Asi nejvhodnější pak bude fólie Fatrafol 810 tl.1,8mm.
U obou variant je nutné zabetonovat dno (tl.min.100mm) a v místě přechodu z vodorovné na svislou mechanicky nakotvit koutovou lištu z poplastovaného plechu (příp. plastový profil), na který bude fólie horkovzdušně přivařena. Viz detaily Konstrukčního předpisu.
Tento předpis mj. řeší i ukončení svislého vytažení.
Nezapomeňte dořešit i ochranu fólie proti mechanickému poškození v místě spouštění čerpadla nebo dočišťování dna.
S pozdravem
Ivan Kučera