Dotaz:

Dobrý den, navrhuji hydroizolaci pro RD, nepodsklepený, izolace cca 200 mm pod terénem, radon QAv=34,7 kBq.m-3, podloží nízce, v polohách středně plynopropustné, střední radonový index pozemku. Vybral jsem FATRAFOL 803, prosím o tloušťku. Děkuji za info St. Julíček

Odpověď:

Dobrý den,
při střední plynopropustnost podloží postačí fólie Stafol 914 tl. 0,6mm.
Tato tloušťka vyhoví i z hlediska hydrofyzikálního namáhání – zemní vlhkostí. Z praktických důvodů bych však doporučil jít na tloušťku fólie 1,0mm. Podstatně lépe se svařuje, má lepší mechanickou odolnost a vyhoví i proti stékající vodě.
S pozdravem
Ivan Kučera