Dotaz:

Dobrý den,chtěl bych Vás požádat o radu při výběru tloušťky izolace Fatrafol 803, která bude použita pro izolaci základové desky rodinného domu. V příloze zasílám "Stanovení radonového indexu" na našem pozemku.- třetí kvartil – Q = 33,4 Bq/m3- podíl frakce – f > 65%- Kategorie propustnosti půdy – STŘEDNĚ PROPUSTNÁVýňatek z geo. průzkumu:"Hladiny podzemní vody založení nepodsklepené stavby neovlivní. Kvalitnější izolaci proti sezónním průsakům, které mohou krátkodobě vykazovat tlakové účinky, by byla nutná u staveb hlouběji zakopaných do svahu nebo u podsklepených objektů."

Odpověď:

Dobrý den,
pro zadané hodnoty postačí jako protiradonová bariéra jednovrstvá izolace z fólie Stafol 914 min. tloušťky 0,6mm nebo fólie Fatrafol 803 min. tloušťky 0,6mm.
Tato tloušťka fólie současně vyhoví jako izolace proti zemní vlhkosti. (izolace je umístěna nad upraveným terénem).
Pokud by měla izolace odolávat vyššímu hydrofyzikálnímu namáhání – proti stékající vodě, doporučuji fólii Fatrafol 803 v tloušťce 1,0mm.
S pozdravem
Ivan Kučera