Dotaz:

Dobrý den.Řeším problém, jak válec o průměru 100 cm a hloubce 7 m pod úrovní země (podobně jako kopaná studna, částečně ve skružích, dole ve skále, nahoře zakryta betonovou) utěsnit jako nádrž na užitkovou vodu. Napadlo mě mít rukáv – s dostatkem nadbytku v průměru i hloubce, který by byl dole svařen – případně utažen „uzlem“ a fixován pouze v horním okraji. Dala by se na uvedený účel použít vaše folie? Pokud ano, za jakých cenových podmínek?

Odpověď:

Dobrý den,
nebál bych se pro vyizolování takové nádrže použít svařený pytel z fólie tl. 1,5mm o cca 500mm delší než je hloubka. Šířka takového svařence by měla odpovídat největšímu průměru (obvodu).
Spodní část ve skále by však mohla představovat problém z důvodu možných ostrých hran. Po vyspravení by se vyložil vnitřní obvod textílií gramáže cca 500g/m2. Pytel z fólie by se vložil dovnitř a na horní hraně přivařil k poplastovanému profilu lemující zevnitř horní okraj skruže. Tímto způsobem by se dalo vyhnout rozsáhlejším izolatétským pracem uvnitř „studny“ o malém průměru. Prakticky by se omezily na bodové kotvení se záplatami zhruba v poloviční hloubce, které by fixovalo fólii rozevřenou.
Pokud fólie nad hladinou vody nebude vystavena UV záření, je možné použít zemní fólii Fatrafol 813, v opačném případě bude vhodná střešní fólie s UV stabilizací – Fatrafol 810
S pozdravem
Ivan Kučera