Dotaz:

Dobrý denV technologickém předpisu v kapitole řešení technických detailů obr. 2a , 2b je ochranná geotextilie přetažena až nad izolaci, není nebezpečí vzlínání vlhkosti po geotextilii až do omítky nebo zdiva?Jaké změny vlastností izolační folie nastávají při styku s izolačním polystyrenem?Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
máte na mysli zřejmě starší detaily z Konstrukčního a technologického předpisu FATRAFOL-H. Tento předpis
je v současné době revidován a na našich webových stránkách jsou již k dispozici nové detaily.
Zmiňované detaily 2a a 2b jsou však běžně uplatňovány ve stavební praxi s tím, že vzhledem k povaze materiálu a jeho struktuře nepředstavuje vzlínání v textílii zásadní problém.
Jak je patrné z nových detailů (701-703), dochází i zde k drobným změnám vyvolaných novými normami,materiály a technologií provádění.
Co se týče přímého kontaktu polystyrenu a PVC fólie, dochází při něm k oboustrannému negativnímu ovlivňování – tvrdnutí fólie, resp. vypařování polystyrenu. Jeden z nejběžnějších způsobů oddělení těchto materiálů je pomocí separační vrstvy např. z netkané textilie min. gramáže 200g/m2.
S pozdravem
Ivan Kučera