Dotaz:

Dobrý den, nikde jsem se zatím nedočetl, jaká je správná svařovací teplota, zda se liší typ od typu folie. Jaká je např. pro typ 818? Zálivka na hranu sváru je v kartuších? Místo pro zálivku se musí nějak upravovat? Odmašťovat? Vytlačená zálivka se má uhladit, nebo stačí ji nechat v "housence", jak byla vytlačena? Díky VK

Odpověď:

Dobrý den,
rozsah svařovacích teplot u PVC fólií se pohybuje v rozsahu 450°- 650°C. Svou roli hraje tloušťka fólie, teplota venkovního prostředí event. rychlost svařování. Je proto vhodné na začátku prací najít pro danou fólii otimální teplotu, svařit kousek fólie určitou teplotou, nechat vzorek vychladnout a následně zkusit roztrhnout. Pokud je dobře svařena, měla by se rostrhnout mimo svár.
Pojistnou zálivku doporučujeme provádět ve stejný den, jako se fólie svařovala, samozřejmě až poté, co se provedla zkouška těsnosti (nejčastěji zkušební jehlou). Vytlačená „housenka“ o průměru cca 3mm se nachává v okraji fólie zaschnout. Poměrně rychle tuhne, ale finální vzhled docílíme až po 24 hodinách, kdy se odpaří ze zálivky ředidlo a na fólii zůstane pouze tenký film (zhruba 20% původního objemu). Pokud necháte fólii pár dnů bez zálivky, dojde k zanesení okrajů nečistotami a bude nutné očištění vodou.
S pozdravem
Ivan Kučera