Dotaz:

Dobrý den,lze použít folii fatrafol 810 k hydroizolaci ploché střechy zatížené kamenivem ? – viz skladbaSTABILIZAČNÍ A OCHRANNÁ VRSTVA – prané říční kamenivo frakce 16-32,TL. 75 (min 50) MM- OCHRANNÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE -100% polypropylen – Filtek 500, TL. 2 MM- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC – Fatrafol 810 TL. 1,5 MM- SEPARAČNÍ TEXTILIE- 100% PP – Filtek 300, TL. 1,0 MM- TEPELNĚIZOLEČNÍ DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU – EPS 100 S, TL. 100 MM- TEPELNĚIZOLAČNÍ SPÁDOVÉ KLÍNY – EPS 100 S tl. – 20-120 mm- PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA (provizorní vodotěsnící vrstva) TL. 4 MM – modifikovaný SBS asfaltový pás – PENETRAČNÍ EMULZE – Dekprimer- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL-TL. 2O0 MM- SÁDROVÁ OMÍTKAděkuji Kaluža

Odpověď:

Dobrý den,
pokud by měl zásyp kačírkem plnit pouze funkci ochrannou (proti mechanickému poškození, zvýšení požární odolnosti, prodloužení životnosti), bylo by to zcela v pořádku. Jestli má však i stabilizovat fólii před vnitřními i vnějšími účinky, je nezbytné tento typ fólie vyztužený vysocepevnostní polyesterovou mřížkou dokotvit. Středovou oblast min. 2ks/m2, okrajovou a rohovou zónu dle kotevního plánu.
Vhodnějším typem fólie umožňující kotevní prvky v ploše kompletně nahradit pouze přitížením, je fólie Fatrafol 818/V. Ani tady však nebude stačit rovnoměrná výška kačírku 50-70mm, ale bude nutné okrajovou a rohovou oblast výrazně navýšit (cca 150-200mm)
S pozdravem
Ivan Kučera