Dotaz:

Prosím o upřesnění skladby střechy v požárně nebezpečném prostoru. Je zde požadavek na střešní plášť splňující B(Roof t3). Investot z důvodu ceny požaduje tepelnou izolaci z polystyrenu. Z podkladů na stránkách není jasné, zda tato skladba s polystyrenem splňuje požární klasifikaci B(Roof t3). Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
v sekci KE STAŽENÍ jsou Protokoly o klasifikaci střech vystavených působení vnějšího požáru“, mj. i pro B ROOF (t3), Jeden z těchto Protokolů řeší skladbu – dřevotřískový panel tl.12mm, parozábrana tl.0,2mm, polystyren EPS tl.100-200mm, separace ze skleněného rouna 120g/m2 a fólie Fatrafol 810 tl.1,2 resp.2,0mm. V závěru protokolu se píše: Platí pro všechny podkladové dřevěné spojité desky s minimální tloušťkou 12mm, všechny desky z dřevěných prken s rovnými hranami a všechny nehořlavé desky se sparami nejvýše 5mm.
S pozdravem
Ivan Kučera.