Dotaz:

Na opravu balkonu mi byl doporučen Váš výrobek, tj. Fatrafol 814. Jelikož balkon není nadkrytý, dochází k občasnému odklízení sněhu, takže mám obavy, zda nedojde poškožení vrchní pochozí vrstvy. Zaujal mě Váš výrobek a to plastové dlaždice Terrasol, ale nejsem schopen posoudit, zda uložení těchto plastový dlaždic je technicky možné na spodní straukturu dlaždice pro odvod vody z povrchu. Žádám o Vaše odborné posouzení, př. navrhnutí jiného řešení.Děkuji a zdraví Polách.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud je oprava balkonu vyvolána poruchou vodotěsnosti konstrukce, neřeší instalace dílců Terrasol tento problém. Aplikace fólie Fatrafol 814 odbornou firmou obnoví hydroizolační spolehlivost balkonu a současně zajistí kvalitní a trvanlivou provozní vrstvu pro bezpečný pohyb osob. Co se týče odstraňování sněhu je toto možné běžně nabízenými plastovými lopatami na sníh bez plechové lišty.Zmrazky je pak lépe odstranit chemicky. Dílce Terrasol je možné pokládat přímo na fólii, kterou chrání před mechanickým poškozením, nicméně omezují odtok srážkové vody a napomáhají jejímu zadržování se všemi negativními důsledky.
Proto doporučujeme instalaci fólie Fatrafol 814 pro obnovu plné funkčnosti balkonu jako prioritní.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek