Dotaz:

Dobrý den, prosím o informaci jakou teplotou jsou svařovatelné vaše jezírkové folie.Děkuji a přeji hezký den. JD.

Odpověď:

Dobrý den,
při svařování jezírkové fólie Aquaplast 805 je nutné dodržovat některé zásady, které jsou předpokladem bezvadné funkce hydroizolačního povlaku.
Teplota svařování je jedním z těchto aspektů a její nastavení se řídí jednak teplotou prostředí, resp. povrchovou teplotou fólie, tak její tloušťkou. pro fólie tl. 0,6 a 1,0 mm je nutné teplotu nastavit v parametru od 480°C – 520°C v závislosti na teplotě povrchu fólie.
Pro fólii tloušťky 1,5 mm je možné teplotu horkého vzduchu nastavit až na teplotu 550°C rovněž s přihlédnutím k povrchové teplotě fólie.
Všeobecně lze fólie Aquaplast s označením 805/V-F svařovat při horní hranici teplot a fólie Aquaplast 805 nebo Aquaplast 805/V spíše při dolní hranici teplot.
Velmi důležitým aspektem pro správné provedení svaru přímo v terénu je rovinnost a pevnost podkladu. Pokud nelze toto zajistit úpravou pláně, obvykle se pod spoj pásů fólie umísťuje pás tuhého materiálu ( HDPE fólie, pryžový dopravní pás apod.), který se s postupem svařování posouvá.
Rovněž kvalitní svařovací zařízení a jistá míra zkušenosti se svařováním termoplastů je předpokladem úspěchu.
Proto doporučuji požádat o provedení prací zkušenou aplikační firmu, na kterou Vám kontakty zajistí náš regionální prodejce. Kontakty na něj naleznete
na www.fatrafol.cz.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek