Dotaz:

Dobrý deň! obraciam sa na Vás s prosbou o vysvetlenie kto mi má Slovensku vypracovať posúdenie protiradónovej izolácie Fatrafolom 803 na stavbe >novovybudovaného bytového domu, v Bratislacve Rači, kde stojím pred podpisom kúpnej zmluvy na byt o pl. 45 m2. Ide o územie s vysokým stupňom radónovej záťaže, vrámci Bratislavy s najvyšším. Požiadala som Developera o výsledky porealizačných meraní, a on mi ako odpoveď zaslal ES- vyhlásenie zhody kde v tabulke je uvedený súčiniteľ difúzie radónu v izolácii D K 124/02/95 ČVUT Praha 7,0.10-12 m2.s-1

Odpověď:

Dobrý den,
součinitel difůze radonu je údaj vztahující se k „propustnosti“ fólie a tento je důležitý při návrhu protiradonové izolace, kdy se na základě naměřené koncentrace radonu v podloží navrhuje tloušťka a druh izolace. Při kolaudaci stavby je nutné dokladovat provedeným měřením uvnitř objektu, že hodnoty koncentrace radonu v objektu jsou nižší, než normou povolených 200Bq/m3

Tento údaj vyžaduje stavební úřad a měl by se o něj zajímat i hygienik. Prohlášení shody (s uvedením součinitele radonu použité izolace) by mělo být zárukou toho, že stavba je provedena v souladu s požadovanými vlastnostmi, mající oporu v platné legislativě, nicméně osobně bych také dal přednost nahlédnutí do zmiňovaného měření. Nevidím sebemenší důvod,proč by developerská firma neměla poskytnout potencionálnímu kupci konkrétní výsledky z provedeného měření radonu. Pokud budete chtít provést nové měření a posouzení, doporučuji obrátit
se např. na společnost Transial spol.s r. o. se sídlem v Bratislavě (www.transial.sk), která má povolení na měření objemové aktivity radonu.

S pozdravem
Ivan Kučera