Dobrý den,firma doporučuje izolovat plochou střechu folií Fatrafol 810 na která bude nasypán kačírek.Je tato vaše folie vhodná pro tuto skladbu ploché střechy nebo doporučíte jinou?Skladba střechy:betonparozábranapolystyrén + spádové klínyHydroizolace Fatrafol 810 ?????kačírekDěkuji za Vaši odpověďS pozdravemKarel Bergmann

Dobrý den,
fólie Fatrafol 810 je určena pro střechy stabilizované proti sání větru mechanickým kotvením nebo zatěžovací či provozní vrstvou. Tato fólie je vybavena platným atestem FLL na neprorůstání kořínků a odenků. Nicméně tato fólie musí být i přes stabilizaci proti vnějším sílám zajištěna rovněž proti působení vnitřních sil a to mechanickým kotvením a to 2 ks kotev/m2.
Proto doporučujeme instalaci fólie Fatrafol 818/V, případně Fatrafol 818/V-UV, která díky své konstrukci žádnou stabilizaci proti působení vnitřních sil nevyžaduje, je rovněž vybavena platným
atestem FLL na neprorůstání kořínků a odenků a je speciálně určena pro tento způsob použití. Vhodné jsou obě fólie, fólie Fatrafol 818/V je vhodnější.
Co se týče skladby střešního souvrství doporučuji tuto upravit následujícím způsobem:
betonová stropní konstrukce – asfaltová parozábrana – tepelná izolace EPS – separační textilie Fatratex -S 200g/m2 nebo skleněné rouno U 120 – fólie Fatrafol 818/V (818/V-UV) – ochranná
textile Fatratex 300g/m2 – zatěžovací vrstva kačírku.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek