Dotaz:

Dobrý den,firma doporučuje izolovat plochou střechu folií Fatrafol 810 na která bude nasypán kačírek.Je tato vaše folie vhodná pro tuto skladbu ploché střechy nebo doporučíte jinou?Skladba střechy:betonparozábranapolystyrén + spádové klínyHydroizolace Fatrafol 810 ?????kačírekDěkuji za Vaši odpověďS pozdravemKarel Bergmann

Odpověď:

Dobrý den,
fólie Fatrafol 810 je určena pro střechy stabilizované proti sání větru mechanickým kotvením nebo zatěžovací či provozní vrstvou. Tato fólie je vybavena platným atestem FLL na neprorůstání kořínků a odenků. Nicméně tato fólie musí být i přes stabilizaci proti vnějším sílám zajištěna rovněž proti působení vnitřních sil a to mechanickým kotvením a to 2 ks kotev/m2.
Proto doporučujeme instalaci fólie Fatrafol 818/V, případně Fatrafol 818/V-UV, která díky své konstrukci žádnou stabilizaci proti působení vnitřních sil nevyžaduje, je rovněž vybavena platným
atestem FLL na neprorůstání kořínků a odenků a je speciálně určena pro tento způsob použití. Vhodné jsou obě fólie, fólie Fatrafol 818/V je vhodnější.
Co se týče skladby střešního souvrství doporučuji tuto upravit následujícím způsobem:
betonová stropní konstrukce – asfaltová parozábrana – tepelná izolace EPS – separační textilie Fatratex -S 200g/m2 nebo skleněné rouno U 120 – fólie Fatrafol 818/V (818/V-UV) – ochranná
textile Fatratex 300g/m2 – zatěžovací vrstva kačírku.

Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek