Dotaz:

Dobrý den,firma doporučuje izolovat plochou střechu folií Fatrafol 810 na která bude nasypán kačírek.Je tato vaše folie vhodná pro tuto skladbu ploché střechy nebo doporučíte jinou?Skladba střechy:betonparozábranapolystyrén + spádové klínyHydroizolace Fatrafol 810 ?????kačírekDěkuji za Vaši odpověďS pozdravemKarel Bergmann

Odpověď:

Dobrý den,
pokud kvalita polystyrenu bude odpovídat zatížení kačírkem (EPS 150 S  Stabil), je to ideální skladba. Kačírek při dostatečné hmotnosti může nahradit mechanické kotvení fólie v ploše proti účinkům vnějších sil(platí pro Fatrafol 818), zvýší požární odolnost střešního pláště, odolnost proti mechanickému poškození a samozřejmě zabrání UV záření, což má zásadní vliv na prodloužení životnosti fólie.
U navržené fólie Fatrafol 810 je nutné počítat s kotvami v ploše i při zasypání kačírkem.
Návrh skladby je dobrý, zbývá jenom najít kvalitní firmu s dobrými referencemi a schopného technického dozora, který pohlídá správné provedení a převzetí jednotlivých vrstev. (parotěsná zábrana, plynotěsné spojování, kvalitní páska, dotěsnění na prostupy a svislé konstrukce, dokotvení tepelné izolace, dopěnění spar, osazení a zapuštění vpustí, svaření separační textílie, mechanická kontrola těsnosti fólie, pojištění T-spojů přeplátováním, vakuová kontrola, zátopová zkouška apod.) Doporučuji také ve smlouvě příp. objednávce specifikovat, čím se firma bude při realizaci řídit. (ČSN, Konstrukční předpis výrobce fólie).
Naši regionální zástupci mají přehled o jednotlivých aplikačních firmách a jsou schopni i v průběhu stavby poradit nebo i provést kontrolu probíhajících prací. V případu, že budete požadovat od proškolené firmy i záruční list na fólii, je tato kontrola technikem povinná.
S pozdravem
Ivan Kučera