Dotaz:

Dobrý den, obracím se na vás s následujícím dotazem. Při rekonstrukci balkonu rod. domku byla dodavatelskou firmou použita jako vrchní vrstva „údajně“ pochozí fólie Fatrafol 810. Jednotlivé vrstvy jsou v následujícím pořadí: beton, hydroisolace, beton, tkanina asi geotextýlie a nakonec výše zmíněná fólie. Prosím o informaci, zda je možno tuto fólii pro tento účel, myslím tím jako vrchní – pochozí vrstvu použít. Zběžně jsem se díval na tech. parametry a zarazil mne údaj „statické zatížení“ 20 kg. a účel použití na střechy.

Odpověď:

Dobrý den,
Pro Vámi popsanou skladbu balkonu je Fatrafol 810 celkem běžnou aplikací. Fólie se samozřejmě dá běžně pocházet, nicméně na konkrétní dotaz, zda se jedná o pochozí fólii, musím odpovědět NE.

Za pochozí lze v našem systému střešních fólií považovat pouze Fatrafol 814 – fólii o tloušťce 2,5mm, armovanou sklotextílií a opatřenou na horním líci speciálním protiskluzným dezénem – což je jedním z hlavních kritérií pro posouzení pochozí fólie. Samozřejmě, že lepší vlastnosti jsou vyváženy i vyšší cenou. Ve srovnání s Fatrafolem 810 je základní cena této fólie o 100% vyšší.

Na druhý dotaz mohu odpovědět kladně. Použitá fólie Vás nijak neomezí v běžném využívání balkonu. Mezi běžné používání balkonu však nepočítám pochůzky po mokré fólii, kdy opravdu hrozí nebezpečí uklouznutí.

„Statické zatížení“ (resp. odolnost statickému zatížení, metoda B) uváděné v tech. parametrech se týká zkušební metodiky při posuzování vodotěsnosti dle EN 12730.  Fólie je určená pro povlakové aplikace, proto se maximální dovolené zatížení v tlaku v tabulkách neuvádí. Tato hodnota se však pohybuje kolem 7 MPa =7000 KPa.

S pozdravem
Ivan Kučera