Dotaz:

Dobrý den, mám na přístavbě plochou střechu(6x7m) s izolací PUR. Rád bych na ní zřídil povrch z kačírku s místama s porostem mechem a sukulenty. Poraďte mi typ folie a kde ji koupím. Berounsko.DěkujiZ.Čuda

Odpověď:

Dobrý den,
vybudování vegetační střechy na původní PUR stříkané pěně nelze zajistit pouhým položením fólie
odolné prorůstání kořínků a odenků. Pro Váš případ extenzivní zelené střechy, je nutné doplnit další vrstvy
a to zejména vrstvu filtrační z netkané biocidní textilie gramáže cca 150 – 200g/m2, mezi vegetační substrát
a drenážní vrstvu z kačírku. Pokud bude drenážní vrstva z kačírku instalována přímo na fólii, je nutné na fólii
položit separační a ochrannou vrstvu z netkané textilie min. 300g/m2. Vlastní vegetační substrát pak musí
zajišťovat i hydroakumulační funkci a toho lze dosáhnout volbou vhodného typu. Například vegetační substrát
Optigreen typ M.
Velmi důležitou roli při extenzivním způsobem udržované vegetační střeše hraje systém odvodnění. To představuje
jednak spádování plochy, kvalitní, kotrolovatelné, případně vytápěné vtoky, např. od fy. TOPWET a rovněž ohraničení
lokality s vegetační střechou od ostatní plochy, resp. zamezení nežádoucí závlaze z okolních ploch.
Přestože problematika vegetačních střech není jednoduchá a rovněž zpracování hydroizolačního systému vyžaduje profesní
dovednosti, lze realizaci zvládnout vlastními silami. Vhodným typem fólie z naší produkce je fólie Fatrafol 818/V tl. 1,5 nebo
1,8 mm.
Nicméně doporučuji kontaktovat příslušného regionálního zástupce naší společnosti a požádat ho technickou pomoc.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek