Dobrý den,plechová rovná střecha s falcy,chceme použít vaši folii,jakou doporučujete,je třeba sundávat plech?Jaká nejlepší technologie podkladu(co pod folii),pod střechou je již zafoukaná pěnová izolaceděkujiS.

Dobrý den,
neznáme kvalitu původní plechové krytiny, přesto doporučujeme tuto vrstvu demontovat, prověřit aktuální stav dřevěných prvků
plnoplošného bednění, případné defektní díly vyměnit a celou plochu bednění ošetřit kvalitními fungicidními a isekticidními přípravky.
Jelikož dřevěná nosná konstrukce bude po dobu životnosti povlakové krytiny nepřístupná, doporučujeme použití ochranných prostředků s dlouhou dobou účinnosti.
Na zrevidovaný a ošetřený záklop bude v celé ploše položena podkladní a separační textilie např. Fatratex S 500g/m2 a následně fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, mechanicky bodově kotvena do záklopu.
Vlastní realizaci doporučujeme svěřit odborné aplikační firmě, která má z podobnými zakázkami zkušenosti. Kontakty na tyto firmy Vám
zprostředkuje náš regionální technik. Jeho telefon naleznete na našich webových stránkách www.fatrafol.cz.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek