Dotaz:

Dobrý den,plechová rovná střecha s falcy,chceme použít vaši folii,jakou doporučujete,je třeba sundávat plech?Jaká nejlepší technologie podkladu(co pod folii),pod střechou je již zafoukaná pěnová izolaceděkujiS.

Odpověď:

Dobrý den,
neznáme kvalitu původní plechové krytiny, přesto doporučujeme tuto vrstvu demontovat, prověřit aktuální stav dřevěných prvků
plnoplošného bednění, případné defektní díly vyměnit a celou plochu bednění ošetřit kvalitními fungicidními a isekticidními přípravky.
Jelikož dřevěná nosná konstrukce bude po dobu životnosti povlakové krytiny nepřístupná, doporučujeme použití ochranných prostředků s dlouhou dobou účinnosti.
Na zrevidovaný a ošetřený záklop bude v celé ploše položena podkladní a separační textilie např. Fatratex S 500g/m2 a následně fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, mechanicky bodově kotvena do záklopu.
Vlastní realizaci doporučujeme svěřit odborné aplikační firmě, která má z podobnými zakázkami zkušenosti. Kontakty na tyto firmy Vám
zprostředkuje náš regionální technik. Jeho telefon naleznete na našich webových stránkách www.fatrafol.cz.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek