Dotaz:

Dobrý den, plánujeme postavit velkou pegolu, na kterou bychom chtěli dát zelenou střechu a zatímto účelem použít Hydroizolační fólii Fatrafol 818/V. Jakým způsobem se lepí jednotlivé pásy této fólie, jaký je nutný přesah jednotlivých pásů fólie na střeše (spád 10%).děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
fólie Fatrafol 818/V stejně jako ostatní druhy našich střešních fólií lze vzájemně spojovat horkovzdušným svařením nebo tzv. horkým klínem. Pro Vaši aplikaci doporučujeme spojování pásů fólie horkovzdušným svařením, svařovacím přístrojem Leister triac S nebo Leister triac AT. Toto zařízení je vybaveno plynulou regulací teploty (20°C – 700°C) a doplněno, pro fůzní svařování nezbytnou, stěrbinovou hubicí a přítlačným válečkem ze silikonové pryže.
Přesahy sousedních pásů kotvených ve spoji jsou min. 100 mm, bez kotvení pak postačují přesahy šířky nejméně 50 mm.
Fólii Fatrafol 818/V není nutné mechanicky kotvit v ploše střešního pláště se zatěžovací vrstvou za předpokladu, že zatěžovací vrstva zajistí dostatečné zajištění krytiny proti sání větru. Pokud tento předpoklad není splněn, je nutné stabilizační opatření kombinovat např. s mechanickým kotvením.
Pro převedení povlakové krytiny na svislé stěny nebo atikové konstrukce je nutné použít fólii s UV stabilizací, např. Fatrafol 818/V-UV nebo Fatrafol 810. Doporučená min. tloušťka fólie Fatrafol 818/V (Fatrafol 818/V-UV, Fatrafol 810) je 1,5 mm.
Pro navrhovaný sklon střešní roviny je již doporučeno vegetační souvrství stabilizovat proti sesutí. Pro sklony nad 6° je celá řada vegetačních rohoží nebo geosítí, které je možné zakoupit u specializovaných prodejců např. fy. Optigreen.
Doporučuji však celou realizaci svěřit odborné aplikační firmě, na kterou se nakontaktujete přes naše regionální techniky. Spojení na ně lze nalézt na našich webových stránkách www.fatrafol.cz.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek