Dotaz:

Dobrý den. Rád bych použil vaši folii na izolaci ploché střechy. Jedná se o střechu na betonovém stropě. Sklon střechy 3st. Konstrukce krokve na pozednicích, OSB záklop. Tepelná izolace na betonu a mezi krokvemi, tloušťka 200mm. Chtěl bych se zeptat, jestli je nutné (vhodné) vytvářet provzdušňovací mezeru pod OSB deskou. Myslel jsem, že ano, ale prý při tomto sklonu není potřebný komínový efekt, který by pohnul vzduchem. Takže střechu kompletně zabednit. Prosil bych o vyjádření. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
provětrávání dvouplášťové střechy, zvláště při nosné dřevěné konstrukci, plně doporučujeme. Rovněž s přihlédnutím na umístění tepelné izolace je větraná mezera účelná.
I když není ve skladbě zmínka o parotěsnící vrstvě, oporučujeme její instalaci na betonovou stropní konstrukci. Je možné instalovat parotěsnící vrstvu z fólie lehkého typu, např. Fatrapar tl. 0,2 mm se separací netkanou textilií 300g/m2 od betonu nebo asfaltové samolepící pásy s hliníkovou vložkou.
Tloušťka minerální vaty 200 mm se jeví právě z důvodu provětrávání vzduchové mezery nedostačující. Doporučujeme zvýšit její tloušťku na 240 až 260 mm.
Jelikož může docházet na spodním líci horního pláště ke kondenzaci vodní páry a jejímu odkapávání do vrstvy tepelné izolace, doporučujeme instalovat na tepelně izolační vrstvu difuzně otevřenou izolační fólii se slepením spojů a těsným napojením na ohraničující konstrukce. Tloušťka vzduchové mezery by měla být min. 100 mm ( viz ČSN 73 1901).
Vlastní povlaková krytina z fólie na bázi PVC-P musí být separována od OSB desek netkanou biocidní textilií min. gramáže 300g/m2.
Provětrávání vzduchové mezery bude účinné při dostatečně nadimenzovaných přiváděcích a odváděcích otvorech. Rovněž rozdíl v parciálních tlacích vodní páry by měl zajistit dostatečné provětrávání vzduchové mezery. Negativní vliv (ochlazování konstrukce) je při správně navržených dimenzích větracích
komínků zanedbatelný.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek