Dotaz:

Dobrý den. Potřebuji na mírně šikmé střeše přes vaši folii přišroubovat půploché háky coby nosnou konstrukci PBV elektrárny. Je lepší převařit plochý hák , nebo zatmelit kombišroub s velkou podložkou a uv stabilním gumovým těsněním? Ouška

Odpověď:

 Zásadou je – vyvarovat se prostupů střešním pláštěm z otevřených  ocelových profilů tvaru „U“ , „L“ apod. Nedoporučuji Vaše řešení ukotvení nosného rámu. (gumové těsnění nesmí přijít do styku s PVC fólií).  

Pokud Vám nevyhovuje žádný z detailů uvedených v našem Konstrukčním a technologickém předpisu
(viz webové stránky fatrafol.fatra.cz) pošlete prosím nákres uvažovaného prvku, event. foto. Pokusím se Vám nějaké odpovídající řešení navrhnout. Jako dočasné řešení může být zatmelení prostupu „polyuretanovým tmelem“