Dotaz:

Dobrý den,budeme izolovat podlahy a cihelné zdivo podřezáním. Předpokládám, že použijeme Fatrafol 803 tl.1,5mm. Zdivo budeme podřezávat ruční pilou v cihelné spáře a folii protáhneme do spáry. Je tloušťka folie ve zdivu dostatečná? Nepropíchne se, až se zatíží zdivem? Kvůli technologii podřezávání zdiva nemůžeme folie napojovat. Stačí přesahy cca 10cm? Děkuji. R. Šilhán

Odpověď:

Dobrý den,
zvolený materiál je z pohledu možných bodových multiaxiálních namáhání fólie v řezané spáře vhodnější než HDPE nebo LDPE .
Možné komplikace mohou vzniknout při vsunutí měkké fólie FATRAFOL 803 do spáry. Doporučuji odstranit ze spáry drobné nečistoty těsně před vsunutím fólie pomocí tlakového vzduchu.
Vhodnějším druhem fólie pro daný případ je FATRAFOL 813/V, která je stabilizovaná skleněným rounem a tím poněkud „tužší“.
Jistou výhodu pro snadnější vsunutí fólie FATRAFOL 813/V do spáry nabízí „podchlazení“ přířezů fólie ( např. CO2 aplikovaný přímo před vsunutím na povrch fólie z hasícího sněhového přístroje nebo jejích umístění v chladném prostoru až do doby montáže).
Co se týče přeložení fólií v místě spojů z důvodu přerušení kapilární vzlínavosti, doporučujeme vzájemný přesah přířezů cca 150 mm.
Vhodná tloušťka fólie pro uvažovaný záměr je 2,0 mm. V této tloušťce fólie lépe přenáší bodová zatížení a je „tužší“.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek