Dotaz:

Dobrý den, při kotvení fólie pomocí terčů 183 mm platí stejné zásady pro upevňování fólie pomocí lepení k podkladu? Jaká je minimální vzdálenost těchto terčů od svislé konstrukce?

Odpověď:

Dobrý den,
stabilizace povlakové krytiny mechanickým kotvením pomocí předkotvených terčů je limitována několika zásadami.
1. vzdálenost kotevních terčů instalovaných na trapézovém plechu je dána osovou roztečí horních vln. Obvykle se kotví
ve směru kolmém na průběh vln „přes jednu vlnu“ tzn. v rozteči cca 560 mm, ve směru vln pak v rozteči cca 650 mm.
2. vzdálenost kotevních terčů od svislých konstrukcí je limitována šířkou přeložení fóli přes okraj terče ve směru ke svislé konstrukci, což obvykle činí 100 mm. Tento volný okraj fólie se navařuje na pateční L profil z poplastovaného plechu. Tento doporučený přesah platí i pro prostupující konstrukce střešním povlakem.
V případě plných podkladů (beton, dřevo apod.) platí osové rozteče kotevních terčů v ploše pásu i jejich odstupy od svislých konstrukcí stejně.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek