Dotaz:

Dobrý den, na našem domě máme dvě problematické lodžie se stěrkovou izolaci a dlažbou, kterými zatéká do bytů pod nimi. Stavební firma mi doporučila izolaci Fatrafolem 814, který by aplikovala na stávající dlažbu (lodžie jsou kompletně rekonstruovány před 7 lety a dlažby jsou v pořádku, jen dochází k trhání pásků izolace a k zatékání). Doporučujete pokládat folii na dlažbu?Vzhledem k tomu, že všechny ostatní lodžie budou nadále s dlažbou a pouze tyto dvě by byly s folií, hledám vhodné řešení, které by vyhovělo jak z hlediska zatékání, tak z estetického hlediska. Jaké řešení byste mi doporučili, aby mohla být zachována dlažba? Pokud se použije dlažba na terčích, neudržuje se ve spárách nečistota, kterou lze velmi těžko odstranit? Děkuji předem, Šárka Světlíková, Praha 6

Odpověď:

Dobrý den paní Světlíková,
vzhledem k tomu, že z exteriéru je z lodžie viditelná vlastně jenom okapová hrana (pokud se nejedná o lodžie ve zvýšeném přízemí domu), není použití fólie FATRAFOL 814 z estetického hlediska až tak nevhodné. Položení této fólie je možné přímo na původní dlažbu, ovšem s jistotou prokopírování spár do fólie.
Pod fólii je pak nutné instalovat celoplošně podkladní geotextilii (Fatratex S 300g/m2) a dodržet montážní postup výrobce. Překopírování spár může mít za následek zvýšenou špinivost fólie v těchto spárách. Proto se doporučuje vyrovnání spárořezu a vytvoření dostatečného spádu vhodnou exteriérovou stěrkou.
Dlažba na podložkách může být výhodnějším řešením estetického hlediska a cenově srovnatelným. Vhodným druhem fólie pro tuto variantu je FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm opět s podkladní textilií 300g/m2. Fólii je nutné bodově mechanicky kotvit v ploše min. 2 ks kotev na 1m2. Podložky na bázi PP nebo PE mohou být položeny přímo, bez
separace na fólii.
Usazování nečistot pod dlažbou je třeba pravidelně kontrolovat a v případě rizika zadržení vody tyto nečistoty odstranit např. vypláchnutím proudem vody.
Limitní je rovněž stavební výška do prahu otvorové výplně; neměla by být menší než 100 mm.
Definitivní rozhodnutí je možné konzultovat s našim regionálním technikem. Kontakty na naleznete na našich webových stránkách www.fatrafol.cz.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek
Studio izolací