Dotaz:

Dobrý den, mám několik otázek:1. máme vysoký radonový index, třetí kvartil 78 kBq/m3, střední plynopropustnost. Jakou izolaci byste nám doporučili? 2. Je třeba jí přetáhnout i přes vnější obvodové zdivo? 3. Co je třeba dát pod izolaci (geotextilii?) a nad izolaci? 4. Izolace se dává rovnou na celou plochu domu? Neponičí se?5. Izolace se natavuje jen v místech spojů? Jinak se volně položí? Jaké je doporučené překrytí?Děkuji moc.

Odpověď:

Dobrý den,
1) pro tohle radonové zatížení bude vyhovující např.fólie Fatrafol 803 v tloušťce 1,0mm
2) fólie plní vedle protiradonové bariéry i funkci hydroizolační. Z obou důvodů je vhodné a nutné vyvedení izolace na vnější stranu zdiva.
3-5) podkladní a ochrannou vrstvu tvoří textílie o gramáži zpravidla 300g/m2. Provedení této izolace v celé ploše vyžaduje ochranný cementový potěr tl.30-50mm, který zabrání mechanickému poškození v průběhu další výstavby. Potěr v celé ploše vytvoří z povlakové izolace izolaci sevřenou, takže kotvení se neprovádí.
Pro kvalitní spoj postačí překrytí pásů cca 50mm tak, aby bylo možné vytvořit horkovzdušný spoje (svar) šíře 30mm.
S pozdravem
Ivan Kučera