Dobrý den, Zajímalo by mě, jaký druh fatrafolu použít jako konečnou vrstvu (střecha se sklonem 4%). Lze aplikovat na staré pozink plechy?Je termoizolace fatrafolem dostatečná?Mohl by jste mi prosím sdělit rámcovou částku za komplet izolaci střechy 80 m2 ?děkuji!!s pozdravem!Oberpfalzer

Dobrý den,
instalaci hydroizolační fólie FATRAFOL přímo na krytinu z pozinkovaného plechu nedoporučuji.
Pozinkovaný plech by byl i přes separační vrstvu vystaven přímé kondenzaci vodní páry a v takovém korozivním prostředí
by jeho životnost byla významně snížena. Rovněž by byly zvýšenou vlhkostí namáhány i nosné prvky dřevěné konstrukce.
Z výše uvedených důvodů doporučuji původní plechovou krytinu demontovat v celé ploše střešního pláště, zkontrolovat dřevěné konstrukce, vyměnit poškozené prvky a celou konstrukci ošetřit dlouhodobě působícím biotickým přípravkem.
Předpokládám, že tepelná izolace je umístěna v mezivrstvě pod větranou mezerou. Doporučuji doplnit na tuto vrstvu difuzně
otevřenou fólii s plně lepenými spoji a odvodněním u okapové hrany. Doporučený typ fólie pro dřevěné celoplošné bednění je FATRAFOL 810 (810/V) tl. 1,5 mm se saparační netkanou geotextilií např. FATRATEX – S 500g/m2 mechanicky kotvenou do prkenného záklopu. Odhadovaná cena dodávky a montáže bez dodatečného zateplení se může pohybovat v rozpětí od 400 do 500,- Kč/m2 bez DPH. Předpokladem je provedení sanačních a přípravných prací svépomocí. Cena se vztahuje na dodávku i montáž povlakové krytiny a separační geotextilie včetně kompletačních a ukončujících prvků z poplastovaného plechu.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek