Dotaz:

Dobrý den, lze použít fólii Fatrafol 810 na střechu se sklonem pouze 1%? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
fólii FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm lze použít pro ploché střechy, které jsou podle ČSN 73 1901 definovány sklonem střešní roviny 0-5°.
Z toho lze odvodit, že pro sklon 1%, což přestavuje cca 0,6°, je použití jednovrstvého povlaku z fólie minimální definované tloušťky 1,.5 mm možné. Je však třeba zajistit plynulý odvod srážkových vod z plochy střechy. Pro střechy s provozem je pak nepřípustná tvorba kaluží obecně. Pokud lze předpokládat, že k vytváření kaluží stojící srážkové nebo technologické vody může docházet, je třeba v provozním řádu střechy stanovit lhůty pro kontrolu a čištění těchto lokalit.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek

Stanislav Zátopek