Dotaz:

Dobrý den,jak dlouho může mít životnost střešní folie Fatrafol, která je chráněna před UV zátěžovou vrstvou kačírku ? Děkuji za odpověď. Libor Bernášek.

Odpověď:

Dobrý den pane Bernášku,
předpokládaná životnost fólie Fatrafol 818/V tl. 1,5 mm je v případě překrytí zatěžovací vrstvou z tříděného kameniva frakce 16/32 mm min. tl. 50 mm
nebo frakce 8/22 min. tloušťky 35 mm cca 35 let.
Životnost fólie ovlivňuje celá řada environmentálních aspektů, zejména pak chemická koroze. V případě lokace střechy v chemicky exponovaných
oblastech je životnost fólie nižší. Proto doporučujeme pro střechy se zatěžovací vrstvou zajistit jejich dokonalé odvodnění bez možnosti zadržování vody
v lokálních kalužích. Zatěžovací vrstva musí být od fólie separována ochrannou syntetickou geotextilií nebo smyčkovou rohoží z PE materiálu.
Rovněž je třeba upozornit, že stabilizace povlakové krytiny zatěžovací vrstvou musí být dimenzována statickým posouzením. Obvodové a rohové oblasti
střechy vyžadují obvykle vyšší vrstvu kameniva než uvedenou minimální.
Přeji úspěšný den.

Stanislav Zátopek
Studio izolací