Dotaz:

Dobrý den, žádáme o vaši odbornou radu a návrrh řešení.Potřebujeme na rodinném domku vyřešit izolaci proti vodě na terase nad obytnými místnostmi. Terasa vznikne vyřezáním čási šikmé střechy, ze všech čtyř stran bude ohraničena zdmi obytných místností podkroví. Rozměr terasy je asi 4*3m, bude vyspádovaná jednostranně v kratším směru do odtokového roštu po celé šíři 4m.Dešťová voda bude odvedena do kanalizace. Prosíme o doporučení nejlepšího možného řešení. Stropní konstrukce pod terasou má dostatečnou tepelnou izolaci . Jaký materiál použít na vyvtoření spádové vrstvy, je možno položit přímo na vaší folii dlažbu na terče? Na spádový klín, hydroizolaci i dlažbu včetně podložek máme pouze 11cm.v nejvyšším bodě. Děkujme za radu. Můžete nám doporučit realizační firmu na Zlínsku. Děkuji

Odpověď:

 

Dobrý den,
doporučená kvalita dlažby na podložkách stanovuje tloušťku 40 mm. Při min. výrobní výšce podložky 17 mm zbývá z 110 mm cca 53 mm na spádování v délce 3 m. Z toho odvozený spád činí max. 1,77 %.
Při kvalitně provedené spádové vrstvě např. z OSB 3 desek tl. 24 mm, je téměř vyloučen vznik kaluží stojící srážkové vody v ploše terasy. Pro hydroizolační vrstvu doporučuji použít fólii FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm
se separací podkladní textilií 300g/m2 oboustranně kalandrovanou, mechanicky kotvenou nerezovými kotevními prvky. Spodní okraj OSB desky je nutné zapustit do původní konstrukce stropu v místě napojení na odvodňovací žlab.
Terče pod dlažbu je možné klást přímo na fólii bez separace, je-li podkladní konstrukce dostatečně tuhá.
Co se týče kvalitní aplikační firmy, doporučuji kontaktovat obchodního zástupce v daném regionu
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek