Dotaz:

Dobrý den, budeme izolovat pultovou střechu bez atik. Navrhoval jste ze tří stran závětrnou lištu a z jedné okapní plech.V jednotlivých rozích upravit styk plechů v úhlu 45 ° a pomocí papírové pásky přeplátovat? Následně přes tyto detaily položit pás poloviční šířky? Pásy by měly patrně být ukotveny tzv. po vodě.

Odpověď:

 

Dobrý den
navržený postup je celkem správně. Pro upřesnění opracování detailů, způsobu kotvení a další technologické zásady povlakové krytiny v systému FATRAFOL-S doporučuji postupovat podle Konstrukčního a technologického předpisu FATRAFOL-S, který je dostupný na našich webových stránkách www.fatrafol.cz v sekci“ Ke stažení“. Vámi zmiňovaná papírová páska instalovaná ve spojích poplastovaných plechů slouží pouze k vymezení pruhu, ve kterém nebude pásek homogenní fólie FATRAFOL 804 přivařen k poplastovanému plechu. Tímto je zajištěna tzv. vytahovací-ilatační délka fólie. Spoje plechů jsou opracovány přeplátováním homogenní fólií v šířce cca 100 mm. Po obvodu střešní roviny pultové střechy je doporučeno z důvodu stabilizace povlakové krytiny proti záporným tlakům větru instalovat pás 1/2 šířky se zhuštěným kotvením.
Ostatní pásy je rozumné skutečně instalovat od okapu do horní hrany pultu, ne že by to nějaký technologický či normový předpis upravoval, ale tzv. po vodě je v praxi zažité.
S pozdravem
Stanislav Zátopek