Dotaz:

Dobrý den, hledám řešení pro „valbovou“ střechu s malým sklonem (2°) se zaatikovanými žlaby o rozměrech cca 24x13m. Jedná se o novostavbu přízemního RD. Na střeše je v budoucnu (cca za 5let) počítáno s ozeleněním, s vegetační vrstvou do 10cm, tedy pro nízké rostliny. Nabízejí se mi dvě řešení. 1. Použít fólii 818 s UV stabilizací, kterou doporučujete pro zelené střechy. Tu ale bude třeba na nějakou dobu mechanicky přikotvit k podkladu z OSB desek, protože přitížení se bude řešit až někdy za 5 let. Mechanické kotvení této fólie ale nedoporučujete.2. Použít fólii 810. Střechu provést klasicky s mechanickým kotvením a zelenou střechu realizovat na ní, s tím, že s tak malou vrstvou nebude problém.Statika stavby a krovu je samozřejmě počítána s ohledem na budoucí osázení.Děkuji za vaši odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
druhá varianta s fólií Fatrafol 810 nebude problémová z toho důvodu, že i tato fólie je certifikována na odolnost proti prorůstání kořenů a oddenků (FFL test).
S pozdravem
Ivan Kučera