Dotaz:

Dobrý den, stavební firma, která bude provádět opravu a izolaci balkonů mého RD, mi doporučila Vaši folii namísto běžné dlažby , hledám informace ohledně oděru a trvanlivosti a barevev. děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
pravděpodobně se jedná o fólii Fatrafol 814 tl. 2,5 mm; tato fólie je určena pro zhotovování pochůzných, provozních, vrstev teras a balkonů a vyhoví požadavkům ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení a ČSN 74 4507 – Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele smykového tření.
Podrobné informace o této fólii naleznete na našich webových stránkách www.fatrafol.cz, kde v sekci Ke stažení jsou technické listy střešních fólií a rovněž Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL-S, ve kterém jsou popsány zásady instalace této fólie.
Vlastní instalaci svěřte odborné aplikační firmě.
Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek