Dotaz:

potřebuji zřídit kořenovou čistírnu odpadních vod, tedy provést nepropustnou jímku z betonu zaizolovat folií tak aby byla zcela nepropustná o rozměrech cca 6 x 4 m a hhloubce 1 m jakou použít folii aby vydžela odpadní vody a v ní rostoucí bahenní rostlinyDěkuji za radu předem

Odpověď:

Dobrý den,
Izolaci odpadních jímek nedoporučujeme provádět jako lícovou izolaci. Mezi hlavní důvody patří snaha zabránit dlouholetému přímému působení odpadních látek ovlivňujících mechanicko-fyzikální vlastnosti fólie, přímému působení UV záření a samozřejmě poškození fólie.

Pokud izolaci provedete v souladu s konstrukčním a technologickým předpisem výrobce – jako sevřenou, není žádný důvod, přoč by neměla fungovat desítky let bez sebemenších problémů. Vhodnou fólií je Fatrafol 803 tl.1,5mm v kombinaci s podkladní a ochrannou geotextílií 300g/m2.

S pozdravem
Ivan Kučera