Dotaz:

Dobrý den, jak přikotvit izolaci 818 na zelené střeše o sklonu 15 stupňů ( v poznámce je uvedeno, že je nevhodná pro mechanické kotvení ).

Odpověď:

Dobrý den,
pro zelenou střechu se spádem 15° je možné fólii Fatrafol 818/V bodově mechanicky kotvit pomocí vhodných kotevních prvků podle kvality podkladní (kotevní) vrstvy. Tato fólie je rozměrově stabilizována skleněným rounem a je vybavena atestem FLL odolnost proti prorůstání kořínků a odenků. V plochých střechách se zatěžovací vrstvou není nutné fólii bodově mechanicky kotvit v ploše. To však neznamená, že standardní systémové ukončení na ohraničujících nebo obvodových konstrukcích pomocí profilů z poplastovaného plechu FATRANYL je možné nahradit pouhým přitížením stabilizační vrstvou.
Fólie není vhodná pro mechanické kotvení bez přitěžující vrstvy. Ve Vašem případě je přitěžují vrstvou vegetační substrát, resp. celé souvrství zelené střechy.
Rozhodně je však nezbytné stabilizovat celé souvrství zelené střechy včetně vegetačního substrátu vhodným technickým opatřením např. geosyntetickou sítí, voštinovým prvkem např. Geocell nebo jiným technickým prvkem spolu s jutovou nebo jinou biodegradující sítí pro zakořenění rostlin. Rovněž je možné použít systém zatravňovacích panelů, ale pro sklon 15° to není nutné. Ucelený systém vegetačních střech nabízí fa. Optigreen.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek