Dotaz:

Dobrý den,jsme projekční organizace a máme dotaz ohledně parametrů tepelné izolace. Na jedné stavbě došlo k záměně původně naprojektované izolace mrazícího prostoru. Současná izolace se skládá ze dvou vrstev polystyrenu tl 15cm. Zajímalo by nás, jaký je koeficient "U" pro celou tuto izolační vrstvu. Děkuji.

Odpověď:

 

Dobrý den,
nerozumím, co je myšleno koeficientem
pro střešní fólie uvažujeme se součinitelem tepelné vodivosti pro PVC (lambda) 0,16, pro polystyren je součinitel 0,035 W.m-1.K-1.
Při znalosti tlouštěk těchto vrstev mohu vypočítat tepelný odpor, tzn pro fólii tl. 1,5mm vychází R=0,009, pro polystyren tl.30cm platí
R= 8.57m2.K.W-1.
Součinitel prostupu tepla počítáme ze vzorce U=1/R

S pozdravem
Ivan Kučera