Dobrý den,jsme projekční organizace a máme dotaz ohledně parametrů tepelné izolace. Na jedné stavbě došlo k záměně původně naprojektované izolace mrazícího prostoru. Současná izolace se skládá ze dvou vrstev polystyrenu tl 15cm. Zajímalo by nás, jaký je koeficient "U" pro celou tuto izolační vrstvu. Děkuji.

 

Dobrý den,
nerozumím, co je myšleno koeficientem
pro střešní fólie uvažujeme se součinitelem tepelné vodivosti pro PVC (lambda) 0,16, pro polystyren je součinitel 0,035 W.m-1.K-1.
Při znalosti tlouštěk těchto vrstev mohu vypočítat tepelný odpor, tzn pro fólii tl. 1,5mm vychází R=0,009, pro polystyren tl.30cm platí
R= 8.57m2.K.W-1.
Součinitel prostupu tepla počítáme ze vzorce U=1/R

S pozdravem
Ivan Kučera