Dotaz:

Dobrý den, řešíme izolaci terasy novostavby rodinného domu. Terasa cca 20m2 je umístěná nad garáží, ve které se nebude topit, vstup je z 1. patra rodinného domu. Současná struktura je: monolotický strop napojený na dům, hydroizolační lepenka (asfalt), vyspádovaný beton. 1) můžete doporučit nejlepší řešení? Uvažujeme nad: fatrafol (prosím doporučtě typ), geotextílie a nad tím dlažba v terčích 2) okolo terasy je základ pro zábradlí, které bude kovové, z 24 P+D Porotherm cca 50 cm vysoký – pod cihlami ovšem není žádná hydroizolace – jak odizolovat, aby nám tam nezatékalo? 3) obáváme se tepelných mostů mezi terasou a domem v místě napojení terasy na dům – můžete navrhnout nějaké řešení? 4) můžete nám poslat kontakt na firmu, kterou doporučujete pro práci s fatrafolem? Předem děkuji A. Fojtíková, Praha

Odpověď:

Dobrý den,
doporučil bych standardní typ střešní fólie Fatrafol 810 tl.1,5 mm jak pro vodorovnou plochu, tak i pro svislé vytažení. Z Vašeho popisu není zřejmé jestli je možné dodatečné přiteplení spádového potěru nad garáží s ohledem na výšku prahu vstupních dveří na terasu. Před vytažením fólie na atiku bude však nutné vybetonovat na porothermové nadezdívce věnec příp. ukotvit desku, která umožní nakotvit ukončovací obvodové prvky z poplastovaného plechu.
Kontakt na nějakou realizační firmu si vyžádejte u našich techniků v pražské pobočce ( p.Langhans 724 405 501, Ing.Bednář 724 405 799)
S pozdravem
Ivan Kučera