Dotaz:

dobrý den,potřebuji izolovat zakladovou desku nově budovaného RD proti zemní vlhkosti a radonu,jeden znamý mi nabízí vaši folii Fatrafol 810,vím že se jedna o střešní folii a proto mě zajímá zda se da použít i takto nebo je v tom nějaký zasadní problém děkuji za odpověd

Odpověď:

Dobrý den,
fólie Fatrafol 810 je střešní fólií na bázi PVC-P, která je vyráběna v nejmenší tloušťce 1,2 mm. Pro účely hydroizolace je tato fólie vhodná,
nejsou mi známy žádné důvody proč by nemohla požadovanou funkci plnit.
Co se týče jejího použití jako účinné protiradonové bariéry, pro tuto střešní fólii není stanoven faktor difúzního odporu proti difúzi radonového
plynu z podloží. Obecně se lze domnívat, že by hodnoty měly být pro fólie na bázi PVC-P zhruba shodné, ale konstrukce fólií střešního typu a požadavek na jejich vysokou plynopropustnost ( vodní pára) je spíše pro daný účel použití vylučuje.

Přeji úspěšný den.
Stanislav Zátopek