Dotaz:

Prosím o radu,jak upevnit,či nalepit zevnitř do betonového a v zemi zapuštěného rezervoáru folii ,tak aby byl nepropustný a bylo možné jej používat jako nádrž užitkové vody..MZ

Odpověď:

Dobrý den,
neznáme zda bude rezervoár uzavřený, zastropený, či nikoliv a ni jeho rozměry. Pokud bude zastropený, je možné použít fólii Fatrafol 813/V, která
bude volně instalována na stěny i dno bez kotvení v ploše. Pouze v patě stěny a na horním ukončeníhydroizolace na stěně bude instalován profil z poplastovaného
plechu FATRANYL, mechanicky kotvený do betonové konstrukce vhodným typem kotevního prvku a na tyto profily pak bude fólie přivařena horkovzdušným
svarem. Pod fólií bude instalovanána separační a ochranná textilie např. Fatratex-H 300g/m2.
Pokud se jedná o otevřenou nádrž je třeba použít UV stabilizovanou fólii např. Fatrafol 818/V-UV. Skladba i způsob provedení je totožný s 1. variantou.
Obě výše uvedené fólie nejsou vhodné pro styk s poživatinami ani s pitnou vodou!

Přeji úspěšný den.
Stanislav zátopek